ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

Інформація про пільги

З 1 січня 2015 року плата за землю, яка справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, належить до місцевих податків, встановлення яких здійснюється органами місцевого самоврядування у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

Сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування визначених місцевих податків та зборів.

До 25 грудня року, що передує звітному, органи місцевого самоврядування повинні подавати контролюючим органам рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг з сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Водночас Податковим кодексом визначено особливості сплати податку за землю, зокрема, встановлено пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб:

- інвалідам першої та другої групи;

- фізичним особам, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонерам за віком;

- ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- фізичних осіб визнанні законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- санаторно-курортним та оздоровчим закладам громадських організацій інвалідів, реабілітаційним установам громадських організацій інвалідів;

- громадським організаціям інвалідів України, підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю;

- бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Разом з тим, органам місцевого самоврядування встановлюють пільги щодо земельного податку, що сплачуюся на відповідній території.

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат. Прийняті, в межах наданих їм повноважень, акти є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Разом з тим, якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому прийнято рішення про надання пільги.

Детальніше з наказом ДФС України від 28 травня 2015 року № 379 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо застосування пільг із сплати земельного податку, встановлених відповідним рішенням органу місцевого самоврядування» можна ознайомитись за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/63743.html.

Відділ комунікацій Головного управління ДФС у Закарпатській області

Комментариев нет:

Отправить комментарий