Пільги та компенсації щодо медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв'язання пов'язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території визначений у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон).

На державу покладаються зобов'язання щодо своєчасного медичного обстеження, лікування і визначення доз опромінення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Законом (ст. 16) зазначено, що компенсації та пільги надаються всім громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до встановлених категорій.

До компенсацій та пільг, визначених Законом та стосуються медичного обслуговування відносяться:

- безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

- безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я);

- першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках;

- позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками;

- користування при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

- щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби. Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб.

Групи населення, на яких розповсюджуються пільги, визначені Законом,  у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно:

1) незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї:

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до Закону, неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону;

- жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції - гормональні препарати);

2) якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу:

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 відповідно до Закону;

- неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону;

- особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями.

Витрати, пов'язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок асигнувань, що передбачаються державним та місцевими бюджетами на охорону здоров’я.

Механізм організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині безоплатного або пільгового забезпечення постраждалих осіб та потерпілих дітей санаторно-курортними путівками чи путівками на відпочинок, виплати за їх бажанням грошової компенсації, визначений у Порядку організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 261 (Далі – Порядок).

Організація оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей здійснюється Мінсоцполітики, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах повноважень. Пріоритетним напрямом оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей є забезпечення їх санаторно-курортними путівками відповідного профілю лікування.

Облік постраждалих осіб та потерпілих дітей, які мають право на забезпечення санаторно-курортною путівкою чи путівкою на відпочинок (далі - путівки), ведуть структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних у містах  рад (далі - місцеві органи) за місцем проживання таких осіб.

Для взяття на облік для забезпечення путівкою у наступному році постраждала особа чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає до 15 жовтня поточного року місцевому органові:
1) для одержання санаторно-курортної путівки постраждалою особою:

заяву із зазначенням бажаної пори року заїзду;

видану в установленому МОЗ України порядку довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

копію посвідчення постраждалої особи разом із відповідними вкладками (у разі їх наявності);

копію паспорта;

у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від місця реєстрації, особою (крім осіб, які є громадянами України, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подається видана місцевим органом за місцем реєстрації довідка про те, що постраждала особа не перебуває на обліку для забезпечення в наступному році санаторно-курортною путівкою;

2) для одержання санаторно-курортної путівки потерпілою дитиною:

заяву для одержання путівки такою дитиною разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, із зазначенням бажаної пори року заїзду;

видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання потерпілою дитиною путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о(у разі наявності);

копію посвідчення потерпілої дитини разом із відповідними вкладками (у разі наявності);

копію посвідчення постраждалої особи одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює, разом із відповідними вкладками (у разі наявності);

копію свідоцтва про народження або копію паспорта потерпілої дитини;

копію паспорта одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює;

у разі подання заяви за місцем проживання потерпілої дитини (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від місця її реєстрації, одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка місцевого органу за місцем реєстрації потерпілої дитини про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення у наступному році путівкою.

Одному з батьків потерпілої дитини або особі, яка їх замінює, що не мають права на забезпечення санаторно-курортною путівкою відповідно до Закону, послуги з лікування за санаторно-курортною путівкою для потерпілої дитини не надаються.

Під час подання копій документів, особи надають їх оригінали для огляду.

Забезпечення постраждалих осіб та потерпілих дітей путівками здійснюється з дотриманням вимог Порядку в межах виділених коштів пропорційно кількості постраждалих осіб та потерпілих дітей, які перебувають на обліку для забезпечення путівками, відповідно до договорів, укладених із санаторно-курортними закладами або закладами відпочинку, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - договір).

Оплата послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку, наданих постраждалим особам та потерпілим дітям, здійснюється відповідно до умов договорів шляхом безготівкового перерахування грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку.

Санаторно-курортні заклади і заклади відпочинку незалежно від форми власності надають послуги із санаторно-курортного лікування чи відпочинку постраждалим особам та потерпілим дітям за умови пред’явлення ними путівок, одержаних згідно з вимогами  Порядку.

Інформація про перелік санаторно-курортних закладів та закладів відпочинку, умови проживання, харчування та перелік процедур, які входять до вартості санаторно-курортної путівки, надається місцевими органами. Постраждала особа, яка перебуває на обліку для забезпечення путівкою, та один із батьків потерпілої дитини, яка перебуває на зазначеному обліку, або особа, яка їх замінює, згідно з цим Порядком мають право вільно обирати санаторно-курортний заклад відповідного профілю лікування чи заклад відпочинку, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Місцевий орган у порядку черговості подання заяв видає не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку заїзду постраждалій особі чи одному з батьків потерпілої дитини або особі, яка їх замінює, путівку до обраного закладу з урахуванням зазначеного в заяві профілю лікування. У разі коли на дату видачі путівки постраждала особа чи потерпіла дитина позбавлена права на пільги згідно із Законом або вік потерпілої дитини на дату початку заїзду за путівкою не відповідає вимогам абзаців другого і третього частини першої статті 13 Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, а саме це діти віком від 7 до 18 років, які  у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку мають право перебувати самостійно та діти віком від 4 до 7 років, які у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку перебувають разом із батьками або іншими законними представниками, путівка не видається.

У разі коли такі особи та діти мають право на санаторно-курортне лікування за двома або більше законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них. Якщо вони відмовилися від путівок, місцевий орган складає акт відмови від путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

За постраждалими особами та потерпілими дітьми, які перебували на обліку та не отримали путівки в поточному році, зберігається обліковий номер у черзі для забезпечення санаторно-курортною путівкою на наступний рік за умови поновлення медичних показань до санаторно-курортного лікування. У разі коли постраждала особа чи потерпіла дитина протягом року перебувала на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, але не отримувала її (крім випадку відмови від путівки), така особа чи дитина має право на отримання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування в установленому законодавством розмірі. Право на таку компенсацію настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на рік. Виплата грошової компенсації здійснюється після подання постраждалою особою чи одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, до місцевого органу за місцем проживання документів про оплату повної вартості санаторно-курортної путівки, підтвердження проходження самостійного санаторно-курортного лікування тривалістю не менше ніж 18 днів за профілем захворювання, за яким постраждалій особі чи потерпілій дитині видано довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування, або зворотного талона санаторно-курортної путівки.

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації була проведена організаційна робота з реалізації бюджетної програми КПКВК 2501460 «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 вересня 2015 року № 477 в області визначені спеціалізовані медичні заклади охорони здоров’я, в яких буде здійснюватися лікування постраждалих осіб за рахунок державних коштів, а саме: «Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І.К.Мацука» та  державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України» (м. Костянтинівка).

Органами соціального захисту населення проведена широка інформаційно-роз’яснювальна робота серед громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та доведена відповідна інформацію до місцевих громадських організацій постраждалих громадян з метою організації лікування постраждалих осіб за рахунок державних коштів у вище зазначених закладах.

В  2015 році кошти, передбачені за вказаною бюджетною програмою в загальній сумі 610,2 тис.грн  розподілені між спеціалізованими медичними  закладами, на підставі їх заявок про потребу в коштах.

Протягом минулого року в зазначених закладах було проліковано 69  постраждалих громадян.

На 2016 рік  лімітні асигнування на виконання  бюджетної програми КПКВК 2501460 «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Мінсоцполітики ще не доведені.

Комментариев нет:

Отправить комментарий