2-5 лютого 2016 року Верховна Рада України розглянула 11 законопроектів, які стосуються прав дитини.

Законопроекти, які розглядатимуться на парламентському засіданні

1. Проект Закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України(№ 3171 від 22.09.2015)

У проекті пропонується внести до Цивільного процесуального кодексу України зміни, які визначатимуть особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті фізичної особи на тимчасово окупованій території України. Необхідність прийняття проекту у Пояснювальній записці до нього обґрунтовується «результатами вивчення практичних проблем, що виникають при державній реєстрації актів цивільного стану в громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України, зокрема в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей»

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо зон радіоактивно забруднених територій)( 2093 доопрац. від 24.04.2015)
У законопроекті пропонується, зокрема, частково відновити редакцію статті 2 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у якій були визначені категорії зон радіоактивно забруднених територій, уточнити періоди проживання постраждалих на територіях зон безумовного (обов‘язкового), гарантованого добровільного відселення та зони посиленого радіоекологічного контролю; відновити дію окремих норм Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», які були виключені у зв‘язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року, що набули чинності з 1 січня 2015 року. Пропонується також надати право неповнолітнім дітям та/або дружині (чоловіку) померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, незалежно від наявності причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою, на пільги, якими він користувався за життя (стаття 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»), а також дітям та/або дружині (чоловіку) померлого учасника - одноразову компенсацію за втрату годувальника (стаття 48 цього Закону); дружинам (чоловікам) померлого учасника - щомісячну компенсацію за втрату годувальника та на пенсію у зв'язку з втратою годувальника (статті 52, 54 цього Закону); дітям, які втратили одного з батьків із числа учасників − на виплату щорічної допомоги на оздоровлення (стаття 48 цього Закону). Передбачається запровадження щорічного медичного обстеження (диспансеризації) та лікування у спеціалізованих медичних закладах осіб, які народилися від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження, тощо.

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання батькам-вихователям додаткових соціальних гарантій(№ 2975 від 29.05.2015)

У законопроекті пропонується поширити на батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу гарантії працюючих жінок, що встановлені главою ХІІ Кодексу законів про працю, а також передбачити право батьків-вихователів на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо індексації розміру аліментів(№ 2426 від 19.03.2015)

У законопроекті пропонується у Законах України «Про індексацію грошових доходів населення», «Про виконавче провадження» передбачити включення до грошових доходів громадян, що підлягають індексації, аліменти, а також встановити, що здійснення індексації аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі відбуватиметься за рахунок коштів особи, на яку покладено обов’язок по утриманню, за місцем її роботи, отримання нею пенсії, стипендії чи інших доходів. Крім того, передбачається, що індексацію аліментів буде проводити державний виконавець у передбачених випадках, в тому числі і за власною ініціативою

5. Проект Закону про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" щодо посилення соціального захисту багатодітних і прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу(№ 2305а від 07.07.2015)

У законопроекті пропонується виключити із статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» частину 8, згідно з якою право на користування пільгами надається багатодітним сім‘ям (в тому числі прийомним сім‘ям та дитячим будинків сімейного типу) «за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" (щодо посилення соціальних гарантій багатодітних і прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу)(№ 2305а-1 від 16.07.2015)

У законопроекті пропонується виключити із статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» частину 8, згідно з якою право на користування пільгами надається багатодітним сім‘ям (в тому числі прийомним сім‘ям та дитячим будинків сімейного типу) «за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України». Крім цього, у змінах до статті 5 цього Закону місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов‘язуються забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей та педагогічних працівників до місця навчання і додому.

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів(№ 2917 від 20.05.2015)

У законопроекті пропонується розширити категорію дітей, які мають право на оздоровлення за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, уточнити повноваження державних органів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, порядок утворення, реорганізації та ліквідації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, встановити відповідальність за порушення вимог щодо подання відомостей до державних реєстрів.

Законопроекти, які розглядатимуться в комітетах ВРУ:

1. Проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" (щодо посилення соціального захисту прийомних сімей)(№ 3463 від 12.11.2015)

У законопроекті пропонується поширити пільги, передбачені для багатодітних сімей, на прийомні сім‘ї і дитячі будинки сімейного типу, у яких не менше року проживають двоє (замість трьох у чинній нормі) або більше дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Проект Закону про внесення доповнень до Закону України "Про охорону дитинства" щодо права пільгового проїзду дітьми віком від 6 до 14 років(№ 3141 від 18.09.2015)

У законопроекті шляхом доповнення статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» новою частиною пропонується надати дітям віком від 6 до 14 років у період з 1 вересня по 1 червня право пільгового проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання, зі знижкою 50 відсотків вартості проїзного квитка, або на компенсацію таких витрат у спосіб та порядку, які встановлюються Кабінетом Міністрів України. Прийняття проекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, посилить соціальні гарантії для дітей шкільного віку від 6 до 14 років та їхніх сімей у період навчального року.

3. Проект Закону про внесення змін до статті 19 Закону України "Про охорону дитинства" щодо пільгового проїзду дітей(№ 3141-1 від 25.09.2015)

У законопроекті з метою посилення соціальних гарантій для дітей дошкільного віку, учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів пропонується доповнити статтю 19 Закону України «Про охорону дитинства» новими частинами, згідно з якими дітям дошкільного віку, учням і студентам загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності надається право на пільговий проїзд до місця навчання і додому міським та приміським пасажирським транспортом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому діти дошкільного віку, учні і студенти загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання і додому безоплатно, а учні і студенти загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів протягом року матимуть право на пільговий проїзд по території України залізничним, водним, автомобільним транспортом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення безкоштовного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів(№ 3829 від 27.01.2016)

У законопроекті пропонується забезпечувати безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (зміни до статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства»). Метою прийняття цього законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці, «є повернення права на безкоштовне харчування для всіх учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», що було суттєво обмежено у зв‘язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 року № 911-VIII.

Комментариев нет:

Отправить комментарий