Щодо фінансового забезпечення соціальних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Проект вноситься народними депутатами України
Бондарем В.В.
Кулінічем О.І.
Святашем Д.В.
Остапчуком В.М.
Кацубою В.М.
Гуляєвим В.О.
Зубиком В.В.
Біловолом О.М.
Яценком А.В.

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо фінансового забезпечення соціальних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


 I. Внести до Додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (Голос України, 31.12.2015, № 250)  зміни, згідно з Додатком № 1 до цього проекту Закону.    

ІІ. Прикінцеві положення
 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його  опублікування.

Голова Верховної  Ради 
      України                                                                           В.Б. Гройсман


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до проекту Закону України «Про внесення змін до Додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

(щодо фінансового забезпечення соціальних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується для таких осіб право на позачергове забезпечення житлом. Однак, у зв’язку з тим, що протягом двох останніх років кошти з державного бюджету з цією метою не виділялися, зазначені норми закону не могли бути реалізованими на практиці.
Зважаючи на це, 12 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи, пов’язані з 30-ти роковинами Чорнобильської катастрофи», якою серед іншого Кабінету Міністрів України було доручено у проекті Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік передбачити відновлення фінансування бюджетної програми "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Однак, у прийнятому Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» не передбачено ані такої програми, ані виділення, в межах будь-якої іншої, коштів для цієї мети. Хоча Міністерство соціальної політики України при формуванні бюджетних запитів на 2016 рік надавало пропозиції Міністерству фінансів України, щодо виділення коштів у розмірі 949 776,9 тис. грн., задля  забезпечення житлом громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Таким чином,  з одного боку, відповідно до закону, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають право отримати безкоштовне житло, а з іншого -  позбавлені можливості  його реалізувати, у зв’язку з тим, що Уряд, під час розроблення Державного бюджету на 2016 рік, не передбачив для цього коштів.

До того ж, відповідно до положень Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» держава взяла на себе зобов’язання не лише забезпечувати житлом таких осіб, але і надавати їм інші соціальні права, зокрема: право на безкоштовне придбання ліків та проведення зубопротезування, санаторно-курортне лікування, 50-ти відсоткову знижку при оплаті за комунальні послуги, отримання грошової компенсації вартості придбаних продуктів харчування. Однак, за інформацією наданою Міністерством соціальної політики у відповідь на депутатське звернення, запланований обсяг видатків у 2016 році на бюджетну програму, за рахунок якої здійснюється фінансування усіх зазначених вище прав, а саме на програму: «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код 2501200), є заниженим. Оскільки, для проведення виплати грошової компенсації за придбані продукти харчування, передбачено лише 978 691,3 тис. грн., натомість реальна потреба у таких видатках становить – 2 471 081,8 тис. грн. Тобто, заплановано на 1 492 390,5 тис. грн. менше, а ніж необхідно. 

Таким чином, у разі внесення запропонованих змін, буде відновлено фінансування бюджетної програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також будуть виділені додаткові кошти з Державного бюджету для реалізації інших соціальних прав таких осіб, зокрема права на отримання компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування. Оскільки без відповідного фінансування, усі передбачені у законі права та пільги для чорнобильців, залишаються лише деклараціями, які не можуть бути втілені в життя.

2.  Цілі і завдання прийняття акту

Завдання законопроекту –  передбачати у 2016 році належне фінансування, для реалізації закріплених у законі соціальних прав громадян, які визнані постраждалими від аварії на Чорнобильській АЕС, а саме:  права на забезпечення житлом і на отримання грошової компенсації за придбані продукти харчування.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом закону пропонується внести зміни до Додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», а саме: збільшити на 1 492 390,5 тис. грн. бюджетні видатки за програмою  «Соціальний захист громадян, які постраждалі внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС» та відновити у 2016 році фінансування бюджетної програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», на яку передбачити видатки у розмірі 949 776,9 тис. грн., за рахунок зменшення запланованого обсягу видатків таким головним розпорядникам бюджетних коштів, як Державному управлінню справами та Міністерству фінансів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Дана сфера регулюється такими законодавчими актами:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»;
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Реалізація законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки запропонований обсяг видатків може бути здійснений за рахунок перерозподілу бюджетних коштів, наступним чином.
Видатки такого головного розпорядника, як Міністерство соціальної політики України, пропонується збільшити на 2 442 167,4 тис. грн., із яких 1 492 390,5 тис. грн. спрямувати на бюджетну програму – «Соціальний захист громадян, які постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код - 2501200), а 949 776, 9 тис. грн. – на фінансування програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код – 2501201).  Для збалансування державного бюджету, видатки передбачені на Державне управління справами (код 030000), а саме на Апарат Державного управління справами (код – 0301000)  пропонується зменшити на 200 000 тис. грн., а також на 2 242 167,4 тис. грн. зменшити видатки Міністерства фінансів України за бюджетною програмою – керівництво та управління у сфері фіскальної політики (код – 3507010).

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізація проекту Закону забезпечить можливість для громадянам, які визнані постраждалими від катастрофи на Чорнобильській АЕС, отримати, передбачені у законі, компенсації за придбані ними продукти харчування, а ті з них, хто потребує поліпшення житлових умов – зможе одержати у власність житло.


Народні депутати України  
                                       
В.В. Бондар
О.І. Кулініч
Д.В. Святаш
В.М. Остапчук
В.М. Кацуба
В.О. Гуляєв
В.В. Зубик
О.М. Біловол
А.В. Яценко                    Комментариев нет:

Отправить комментарий