Законопроект № 4502 від 21.04.2016

Проект вносять
народні депутати України

Д.Є. Добродомов
(посвідчення № 313)
Б.М. Матківський
      (посвідчення № 319)
О.С. Мусій
      (посвідчення № 322)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо вдосконалення пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, із наступними змінами) такі зміни:

1) Статтю 56 Закону викласти у такій редакції:

Стаття 56. Пільги щодо обчислення стажу роботи (служби)


1. Час роботи, служби (в тому числі державної) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до стажу роботи, стажу державної служби, вислуги років, яка надає право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб": до 1 січня 1988 року - у потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 року - у полуторному розмірі (у тому числі за списком № 1). З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги з обчислення стажу роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Право на пенсію в повному розмірі мають громадяни, які приймали безпосередню участь у ліквідації аварії, віднесені до категорій 1, 2, 3 та особи, що були евакуйовані і відселені із зони відчуження до 1 січня 1991 року, віднесені до категорій 1 і 2, за умови стажу роботи не менш як: чоловіки - 20 років, жінки - 15 років, із збільшенням пенсії на один процент розміру пенсії за кожний рік роботи понад встановлений цим пунктом стаж. У всіх випадках пенсія не може бути нижчою за один і не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

3. Громадянам, віднесеним до категорій 1, 2  і  3 надається статус ветерана праці за умови наявності у них стажу роботи на 10 років більшого за встановлений пунктом 2 цієї статті (у жінок - 25 років, у чоловіків - 30 років).

2) Статтю 57 Закону викласти у такій редакції:

Стаття 57. Особливості  обчислення середньомісячного заробітку

Обчислення середньомісячного заробітку здійснюється, за бажанням особи,  що звернулася за призначенням пенсії, відповідно до цього Закону. 

Середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії визначається за будь-які 30 днів поспіль із періоду, в якому особа працювала  на території зони відчуження, незалежно від кількості відпрацьованих у цей період днів безпосередньо у зоні відчуження із розрахунку середньомісячного середнього заробітку у країні, а саме:

у 1986 році -  179 крб.
1987 році – 185,01 крб.
1988 році – 199,79 крб.
1989 році – 217,74 крб.
1990 році – 248,4  крб.

із нарахуваннями усіх обов’язкових кратних доплат, премій та іншого, передбаченого законодавством на час ліквідації аварії. Дані нарахування уніфікуються і додаються у повному розмірі до розрахункової заробітної плати незалежно від того, чи були вони фактично вчасно виплачені. 

Для евакуйованих розрахунок робиться за час фактичного впливу іонізуючого випромінювання, виходячи із норми – 1 робоча зміна – 8 годин перебування в зоні відчуження, кратність оплати розраховується виходячи із розрахункових рівнів опромінення.

Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України. 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

під час підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік передбачити фінансування, необхідне для реалізації положень цього Закону.

Голова Верховної Ради 
України                                                                                      А.В. Парубій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту «Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо вдосконалення пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження»


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Указом Президента України оголошено 2016 рік Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи, адже саме у цьому році наступають тридцяті роковини катастрофи.


Сьогодні в Україні проживають:


  
Пенсійне забезпечення осіб, котрі постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження визначається Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" № 796-12 та іншими законодавчими актами України. Внаслідок внесення несистемних змін та за відсутності консолідації цих змін у різних законах на сьогодні, через 30 років після аварії, створилась ситуація, коли тільки в Єдиному реєстрі судових рішень знаходиться понад 120 тисяч судових справ стосовно нарахування пенсій чорнобильцям, десятки тисяч справ розглядаються Європейським судом із прав людини, біля 17% учасників ліквідації аварії мають пенсію меншу мінімальної. Усі зміни, внесені до первісної редакції Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" № 796-12 стосувалися в основному покращення пенсійного забезпечення лише однієї категорії потерпілих і урізали права інших категорій. Сьогодні пільгова пенсія учасника ліквідації аварії на ЧАЕС 2-3 категорії в декілька разів менша (за трактуванням Пенсійного фонду) його пенсії за віком.

Внаслідок різного трактування норм Закону усі пенсіонери, котрі на момент аварії були молодшими 30 років, сьогодні можуть скористатись своїми пільгами тільки в судовому порядку, тоді, коли старші за віком ліквідатори аварії отримали пільги в значно більших обсягах і без судових рішень, на основі прямих норм закону.  

2. Цілі і завдання прийняття акта

Даний Закон покликаний усунути спірні моменти та відновити дію пільг у пенсійному забезпеченні 2 і 3 категорій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження із врахуванням того, коли, де і скільки відпрацювала дана особа в зоні відчуження, що й визначається, як основна умова призначення та розміру пенсій.
На сьогодні основною умовою є відсоток втрати працездатності, встановлений експертними комісіями, практично без врахування рівня небезпеки та  потенційно отриманої шкоди. Щоб пройти шлях прив’язки захворювання до робіт із ліквідації наслідків аварії, чорнобильцям потрібно пройти довгий, складний та коштовний шлях, для чого у більшості чорнобильців нема ні здоров’я, ні відповідних матеріальних засобів.

3. Загальна характеристика і основні  положення проекту акту

Проектом акту передбачається:

1) Уточнити ст. 56 Закону щодо пільги із обчислення стажу роботи (служби) та ст. 57. Закону щодо пільг по обчисленню середньомісячного заробітку, оскільки склалась ситуація, що за однакову роботу і час в зоні відчуження громадяни отримують пенсійні виплати, котрі відрізняються в рази.

2) Усунути із закону норми, котрі призвели до чисельних судових розглядів, що в значній мірі призвело до перевантаження судів України однаковими за змістом справами.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють: Конституція України, Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект акта потребує додаткових коштів Державного бюджету України у розмірі 58,4 млн. грн. на рік виходячи із наступних фінансово-економічних розрахунків.
Зазначені видатки пропонується Кабінетові Міністрів України врахувати при розробці проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Кількість осіб, які отримують пенсію, нижче мінімальної6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття акта дозволить внести справедливість у порядок призначення та нарахування пенсій, позбавить чорнобильців від потреби розшукувати документи давно ліквідованих підприємств, практично ліквідує підстави для звернення до судів, вирішить питання пенсійного забезпечення солдат строкової служби, котрі тільки починають звертатись за призначенням пенсій, встановить однакові правила призначення пенсій для ліквідаторів та евакуйованих, зменшить навантаження на медичні заклади, адже зніме величезну різницю в пенсійному забезпеченні 1-ї і всіх інших категорій. 

Прийняття запропонованих змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» було би гідним вшануванням героїв-ліквідаторів та постраждалих від аварії.

Народні депутати України
                                                      
Д.Є. Добродомов
        (посвідчення № 313)
 Б.М. Матківський
      (посвідчення № 319)
О.С. Мусій
      (посвідчення № 322)


Комментариев нет:

Отправить комментарий