Щодо питання пенсійного забезпечення деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

На виконання Протокольного рішення засідання Урядового комітету з питань гуманітарного розвитку та соціальної політики від 12.01.2016 № 1 у Мінсоцполітики 01.02.2016 за участю представників Мінфіну та громадських організацій відбулося засідання робочої групи з питань підвищення рівня пенсійного забезпечення, на якому було розглянуто доопрацьований проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”(щодо внесення змін до статей 50, 52, 54 відповідного Закону в частині встановлення розмірів мінімальних пенсійних виплат, додаткових пенсій та компенсацій залежно від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність).

За результатами розгляду доопрацьований законопроект направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади та на розгляд Організаційному комітету з підготовки та проведення у 2016 році заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо пенсійного забезпечення”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради, 1991, № 16, ст. 200, із наступними змінами):

1. Статтю 50 викласти в такій редакції:

„Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

-     інвалідам І групи – 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

-     інвалідам II групи – 75 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

-     інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.”.

2. Частину першу статті 52 Закону викласти в такій редакції:

„Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі        50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.
Право на щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи мають непрацездатні члени сім’ї годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Члени сім’ї, які вважаються непрацездатними та утриманцями, визначаються відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі та стажисти мають право на щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника на строк навчання у навчальних закладах, але не більше ніж до досягнення ними 23-річного віку.”.

3. Частину третю статті 54 Закону викласти в такій редакції:

„В усіх випадках пенсії інвалідам, яким установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути меншими від нижчезазначених розмірів пенсійних виплат:

- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованим із зони відчуження, відселеним із зон безумовного (обов’язкового) відселення, інвалідам з дитинства, які досягли повноліття:

для І групи інвалідності – 1000 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для II групи інвалідності – 800 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для ІІІ групи інвалідності – 600 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

- для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

для І групи інвалідності – 400 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для II групи інвалідності – 300 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для III групи інвалідності, дітям-інвалідам – 200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом МіністрівУкраїни.”.

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 1 грудня 2016 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

              Голова
Верховної Ради УкраїниПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо пенсійного забезпеченняЗміст положення (норми) чинного
акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми)
проекту акта


Стаття 50.

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоровю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоровю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом     Міністрів України.


Стаття 50.

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоровю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоровю, у розмірах:
інвалідам І групи 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідам II групи 75 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Стаття 52.

Щомісячна компенсація сімям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сімї, який був на його утриманні, у порядку та     розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 52.

Щомісячна компенсація сімям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного     непрацездатного члена сімї, який був на його утриманні, в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.
Право на щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи мають непрацездатні члени сімї годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Члени сімї, які вважаються непрацездатними та утриманцями, визначаються відповідно до Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування.
Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі та стажисти мають право на щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника на строк навчання у навчальних закладах, але не більше ніж до досягнення ними 23-річного віку.


Стаття 54.

Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у звязку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у звязку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.
Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у звязку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.    

Стаття 54.

Державна пенсія особам, віднесених до категорії 1 та у звязку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у звязку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.
В усіх випадках пенсії інвалідам, яким установлено причинний звязок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути меншими від нижчезазначених розмірів пенсійних виплат:
- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованим із зони відчуження, відселеним із зон безумовного (обовязкового) відселення, інвалідам з дитинства, які досягли повноліття:
для І групи інвалідності 1000 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для II групи інвалідності – 800 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для ІІІ групи інвалідності 600 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний звязок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
для І групи інвалідності 400 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для II групи інвалідності 300 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для III групи інвалідності, дітям-інвалідам 200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у звязку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.
Міністр соціальної
політики    України                                                       Павло Розенко


___   ____________________ 2016 р.29 комментариев:

 1. НУ БЛИН ЕЩЁ ЖДИ ГОД, ВЫ ЧТО ВООБЩЕ Ё...ТЫЕ. ЭТО ТЯНУТ ВРЕМЯ. КАКОЙ ТУПОЙ ПРИДУМАЛ ЖДАТЬ ГОД. А ПРОЕКТ ХОРОШИЙ НО НУЖНО КАК МИНИМУМ С АПРЕЛЯ 2016 г.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Повторял "халва", "халва"... и вдруг, совершенно явственно ощутил на кончике языка привкус сахара!

   Удалить
 2. год пройдет и все растает как туман вместе с властью

  ОтветитьУдалить
 3. Все очень хорошо,но почему с декабря,прошу объяснить.

  ОтветитьУдалить
 4. Ха-ха-ха)))Чекнутые)).Апрель пройдет и пипец,никто и не вспомнит,кто такие чернобыльцы.Создается впечатление,что сами наши активисты нам глаза замыливают,лишь бы поутихли,а там видно будет...

  ОтветитьУдалить
 5. Хотя-бы так.Но только стороцентно.

  ОтветитьУдалить
 6. як неодноразово писав що ми самі повинні все зробити тому що переговорщики водять хоровод так що з теплом і на Киів штурмувати поки не буде підписано ппостанову про виконання ст 54.ч4.тільки тоді по домам а не слухати іхню лапшу.Як вони говорять то з 1 квітня то з1 липня то 1грудня тільки не говорять з якого року

  ОтветитьУдалить
 7. Демократический централизм5 февр. 2016 г., 20:05:00

  Проект нереальный.Уравниловка оскорбляет.
  Если мы будем ждать тепла,будет поздно.Для согласования нужно время.Не надо ждать"лидеров"...их молчание стало подозрительным.Надо собираться самим,для этого и существуют социальные сети.Давайте обговорим.В феврале необходимо собрать круглый согласительный стол ликвидаторов .
  Не боги горшки обжигают.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. ОСКОРБЛЕННЫЙ УРАВНИЛОВКОЙ,А ТЫ БОГ,ЧТО ЛИ,ЧТОБ РЕШАТЬ ТОЛЬКО ЗА ЛИКВИДАТОРОВ, ОПУСТИСЬ НА ГРЕШНУЮ ЗЕМЛЮ ,ЕСТЬ ЕЩЕ И ИНВАЛИДЫ ПОСТРАДАВШИЕ,НУЖДАЮЩИЕ НЕ: МЕНЬШЕ ТЕБЯ.

   Удалить
 8. На Киев поддерживаю,только ребята надо раз и навсегда одним фронтом-лежачие,ходячие и т.д один за всех и все за одного,когда нас соберется хотя бы тысячи две,тогда нас увидят,не делиться между собой на самых-самых,а одним кулаком,друг за дружку!

  ОтветитьУдалить
 9. сколько нас вымрет за год.от они с этим учетом и предлагают сделать.ведь это только проект.а до закону еще год надо прожить.вот тебе бабушка и юрьев день.

  ОтветитьУдалить
 10. чому з 1грудня?з1квітня нехай гроші по своіх карманах пошукають багато хто не доживе розенко падло на його совісті смерті ліквідаторів

  ОтветитьУдалить
 11. Скоро не будет-уйдут в отставку и уйдёт этот проект несбывшихся надежд в небытие.На это всё и рассчитано-нет правительства, нет и его проекта, а лохи сдохнут и никто ничего не потребует после 26 апреля 2016 года. С чем всех и поздравляю: ждали долго и наконец-то ожидания благополучно почили в бозе. Респект хитро-сделанным чиновникам и руководителям чернобыльских организаций-требуй больше, всё равно НИ ХЕРА не получим!

  ОтветитьУдалить
 12. Ведь это только проект,какие же мы наивные.короче обувают как котят.А мы ведемся дураки.Яйца оторвать розенко,а другие пусть подумают.

  ОтветитьУдалить
 13. РОЗЕНКО ПАДЛА ЭТО ОН ТОРМОЗИТ ЭТОТ ЗАКОНОПРОЭКТ.ДЕНЬГИ ПУСТЬ ИЩУТ.ХОТЯ БЫ ЛИКВИДАТОРАМ С 1АПРЕЛЯ А ОСТАЛЬНЫМ С1ИЮЛЯ ИЛИ 1ДЕКАБРЯ ЛИКВИДАТОРОВ НАДО ВЫДЕЛИТЬ,ХОТЬ КАПЛЮ К НИМ УВАЖЕНИЯ. А РОЗЕНКО ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ КАК У ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ ДА И ПЕНСИИ ТАКОЙ ЖЕ.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. ТЕБЕ ОДНОМУ ДАДУТ .А ДРУГИМ НЕ НАДО ЖЛОБ.

   Удалить
  2. значет будите спорит и не кому не дадут, ликвидаторам они же вас спасали припятских героев орденоносцев нинешных героев ,а ликвидатора надо подкинут пенсию он даже и припятских спасали

   Удалить
  3. СОГЛАСНЫ, ВСЕМ НУЖНО, ВСЕХ ПОНЯТЬ НАДО, ВСЕ НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ ОКАЗАЛИСЬ ЗАЛОЖНИКАМИ СУДЬБЫ , ТАК УВАЖАЙТЕ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ ,ПОЭТОМУ К НАМ ТАК И ОТНОСЯТСЯ ! ЗАБЕРИТЕ ВАШИ НИЩЕНСКИЕ ПЕНСИИ - ВЕРНИТЕ ЗДОРОВЬЕ. СОБАКА С КОТОМ ЖИВЕТ ДРУЖНЕЕ ЧЕМ ЛИКВИДАТОР С ПОСТРАДАВШИМ БЕРИТЕ ПРИМЕР С ЖИВОТНЫХ ОНИ ДОБРЕЕ, ЭТО ЛЮДИ НАЖРАТЬСЯ НЕ МОГУТ

   Удалить
 14. ТРЕБА З КВІТНЯ ХОТЯ БИ ПОЕТАПНО БО ПОТІМ НІХТО ПРО НАС НЕЗГАДАЄ ПОБАЧИТЕ А СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ 30РОКІВ ЧЕКАЮТЬ ПЕНСІЇ І МОЖУТЬ НЕДОЧЕКАТИСЯ БО ВСІ УЖЕ В РОКАХ ДАВАЙТЕ ЩОСЬ ХАЙ ОРГАНІЗОВУЮТЬ БО ПІСЛЯ КВІТНЯ НАМ ХАНА БУДЕ ТО ЩО МАЄМО

  ОтветитьУдалить
 15. ВОПРОС ПЕНСИИ ОЧЕНЬ СПОРНЫЙ

  ОтветитьУдалить
 16. ЛИКВИДАТОРЫ И ПОСТРАДАВШИЕ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ,В ЧЕМ ВИНОВАТЫ ПОСТРАДАВШИЕ,ЧТО ИМ БОЛЬШЕ ДОСТАЛОЬ И ОНИ СТАЛИ ИНВАЛИДАМИ . НЕКОТОРЫЕ ЛИКВИДАТОРЫ 10 ДНЕЙ ПОСИДЕЛ С ДЕТЬМИ В ДЕТСКОМ САДУ ИЛИ НА ПРОДУКТОВОМ СКЛАДЕ.А ТЕПЕРЬ ГРОМЧЕ ВСЕХ ОРЕТ ЧТО ЛИКВИДАТОР ТРЕБУЯ БОЛЬШУЮ ПЕНСИЮ И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВОТ ТАКАЯ ОНА ПРАВДА.

  ОтветитьУдалить
 17. ЛИКВИДАТОР НЕ ОТНИМАЙ КУСОК ХЛЕБА У ПОСТРАДАВШЕГО ИНВАЛИДА,ВЕДЬ ЕМУ ТОЖЕ НУЖНО ЛЕЧИТЬЯ ДА И КУШАТЬ ХОЧЕТЬЯ, КОМУ КАК НЕ ТЕБЕ ЗНАКОМЫ НАШИ ИНВАЛИДКИЕ БЕДЫ, ПОДУМАЙ

  ОтветитьУдалить
 18. ну і кому ви вірете ? яценюк порошенко родзенко щесобі мало нагребли анам лапшу вішают

  ОтветитьУдалить
 19. некоторые переселенцы прогнали по селу корову около зоны и теперь орут больше всех давайте пенсии по 10 тысяч .теперь переселенцы приобрели группы и считают себя выше ликвидаторов на головы медалей навешали и орут мы спасали мир .уже у переселенца и корова давно подохла а переселенец все орет мы спасли мир пенсии давайте нам по 10 тысяч зато что корову не чайно прогнал соседа

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. ИНВАЛИД ОН ВЕЗДЕ "ИНВАЛИД" ХОТЬ ЛИКВИДАТОР,ХОТЬ ПОСТРАДАВШИЙ, НЕ ОСКОРБЛЯЙТЕ ДРУГ ДРУГА ВСЕМ ТЯЖЕЛО И ГОРЬКО ОТ ТОГО КАК ГОСУДАРСТВО ОТНОСИТСЯ К "ПОСТРАДАВШИМ",ЗАКОН ТАК И ГЛАСИТ=ПОСТРАДАВШИЕ=А НЕ ЛИКВИДАТОРЫ

   Удалить
 20. Читайте 1.- п.9 поясн. записки, там четко указано- кто виноват в лохотроне до декабря!2.- план мероприятий орг.комитета к 30летию аварии, где согласовано с членами орг. комитета(КТО? ) -знаете-вопрос о пенсиях - срок исполнения декабрь 2016г! Если подробнее -опять заблокируют, цензура пашет, не покладая рук!

  ОтветитьУдалить
 21. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
  І. Внести зміни до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради, 1991, № 16, ст. 200, із наступними змінами):
  1. Статтю 50 викласти в такій редакції:
  „Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
  Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:
  - інвалідам І групи: з 1 квітня 2016 року – 50 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  - інвалідам II групи: з 1 квітня 2016 року – 40 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 75 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  - інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу: з 1 квітня 2016 року – 30 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.”.
  2. Частину першу статті 52 викласти в такій редакції:
  „Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі: з 1 квітня 2016 року – 25 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.”.
  3. Частину третю статті 54 викласти в такій редакції:
  „В усіх випадках пенсії інвалідам, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути меншими від нижчезазначених розмірів пенсійних виплат:
  - інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
  для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 500 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 1000 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 400 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 800 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  для ІІІ групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 300 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 600 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
  - для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
  для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 400 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 300 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  для III групи інвалідності, дітям-інвалідам з 1 квітня 2016 року – 200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
  Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.”.
  ІІ. Прикінцеві положення.
  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
  Вот такой закон предлагался минсоцполитики и выложен на его сайте.
  Какая сволочь посмела всё испаскудить и лишить надежды ЛИКВИДАТОРОВ!!!
  Какая с..ка проголосовала за смерть в нищите еще тысяч ЛИКВИДАТОРОВ!!!
  Какая тварь не боится гнева, стоящих у последней черты ЛИКВИДАТОРОВ!!!
  БОЙСЯ, мразь и сдохни!!!

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. А вокруг "чернобыльцев " крутятся только одни сволочи да твари , за их доблестные поступки , язык не поворачивается называть по другому .

   Удалить